: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 

สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต และย่านซีเหมินติง

อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และสเต๊กจานร้อน

แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

 
เดินทาง ธ.ค. - มี.ค.62 
 
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

LOVE SAKURA XJ 39,900 บาท

GEORGIA IN DREAMS 34,500 บาท

อเมริกาตะวันตก 8 วัน 4 คืน บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.