: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 

สายการบิน Thai Lion Air (SL)

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต และย่านซีเหมินติง

อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และสเต๊กจานร้อน

แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

 
เดินทาง ธ.ค. - มี.ค.62 
 
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2 33,900 บาท

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 12,900 บาท

HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1 29,900 บาท

มหัศจรรย์..ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน 10,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.