: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

มหัศจรรย์ TAIPEI

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

มหัศจรรย์..TAIPEI 5 วัน 3 คืน

เดินทาง   ก.พ.- พ.ค.63

 

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา

 
สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
 
ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป
 
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 
ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
 
พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ
 
พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
 
พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มหัศจรรย์ SEMI สวิสเซอร์แลนด์ 82,999 บาท

มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ 12,999 บาท

THE SPECTACULAR IRAN 64,900 บาท

Universal Studio Singapore 1 Day Pass 2,199 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2022 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.