: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

PERAHERA... The Greatest Festival

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง 09 - 13 ส.ค. 62

เดินทาง

ราคา 37,900 บาท

แกลอรี่

PERAHERA... The Greatest Festival 2019

 
9-13 สิงหาคม 2562
เยือนเมืองหลวงเก่า “อนุราธปุระ” 
ชมความงามของเมือง โปโลนนารูวะ เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศศรีลังกา
ชมความงามของถ้ำหินอายุกว่า 2,500 ปี ที่ “ดัมบุลล่า”
ร่วมสักการบูชา “พระเขี้ยวแก้ว” ในพิธีเฉลิมฉลองทางศาสนาอันยิ่งใหญ่ ของชาวศรีลังกา อย่าง “เทศกาล เพรา เฮร่า” ณ เมืองศูนย์กลางทางศาสนา “แคนดี้”
ชมความสวยงามของยอดเขาสิกิริยา
ชมความงามของเมืองหลวงของศรีลังกา ณ “โคลัมโบ”
เดินทางโดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ส

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

เวียดนามเหนือ.. เที่ยวเดียว เที่ยวให้ครบ ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 17,900 บาท

อเมริกาตะวันตก 8 วัน 4 คืน 73,300 บาท

Wonder of South America มาชู ปิกชู – พระคริสต์คอร์โควาโด 187,000 บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.