: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

Amazing Caucasus Azerbaijan-Georgia-Armenia

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

วันที่ออกเดินทาง 12 - 19 เม.ย. 63

เดินทาง

ราคา 63,500 บาท

แกลอรี่

Amazing Caucasus 8 D

 Azerbaijan-Georgia-Armenia

อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน  Emirates Airlines (EK)
 
สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 
ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี
 
บากู-โกบุสตาน-แหลมอับเชรอน-Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ
ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-คาซเบกี
ฮักห์พาร์ท-เยเรวาน-เกกฮาร์ด
 
 เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง
 ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain
 ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden
 เที่ยวประเทศจอร์เจีย
 ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่
 ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine
 นั่งรถจี๊ป 4WD  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
ชมทะเลสาบเซวาน 
ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด พร้อมเที่ยวกรุงเยเรวาน
อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีนและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
 
กำหนดการเดินทาง    12-19 เมษายน 2563  กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

CROATIA Wonder 48,900 บาท

HOKKAIDO SNOW TOMAMU 37,900 บาท

Japan Sakura Fin Fin 45,900 บาท

SAPPORO SNOW FESTIVAL 38,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.