: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย

ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส

ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 
อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน
 
โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES
 
บากู-โกบุสตาน-Mud Volcano- แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ
ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี
 
เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง
ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden
เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่
ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
 
พิเศษกับเมนูหลากหลาย !!!
อิ่มอร่อยกับอาหารจีน, อาหารไทย, อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
 
กำหนดการเดินทาง    08-14 พ.ย. / 18-24 พ.ย. / 06-12 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค.2562
27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.