: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ฟ้าสีใส ทะเลสาบสีสวย..จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (ไม่เข้าร้านชอป)

ระยะเวลา โทรสอบถาม 02 625 1555

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 ฟ้าสีใส ทะเลสาบสีสวย..จิ่วจ้ายโกว 

เฉินตู โหมวหนีโกว โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 5 วัน 4 คืน
**รวมรถเหมาในอุทยาน (ไม่เข้าร้าน)
 
จิ่วไจ้โกว ในฤดูใบไม้ผลิ กับ ทิวทัศน์ที่งดงามดุจภาพวาด
ทะเลสาบเต๋อซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูงสลับด้วยแนวทิวเขา 
- น้ำตกจ๋ากา อุทยานโหมวหนีโกว  ความงดงามของน้ำตกที่สามารถประชันกับหวงหลงได้ 
โชว์ทิเบต ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองที่ดีที่สุดของจิ่วไจ้โกว
- ศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำมณฑลเสฉวน...โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

East Europe Classic ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-เยอรมัน 53,900 บาท

HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS NO.1 45,900 บาท

LOVE SAKURA XJ 41,900 บาท

JAPAN ALPS NO.1 46,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.