: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ฉางซา-จางเจียเจี้ยะ

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

ฉางซา - จางเจียเจี้ยะ 

เทียนเหมินซาน – เทียนจื่อซาน - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี

 

✅เยือนอุทยานแห่งแรกของประเทศจีน อุทยานจางเจียเจี้ย

✅ชม จิตรกรรมภาพเม็ดทราย (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่าจิตรกรรมภาพเม็ดทราย

✅ชมมรดกโลกอันงดงามและทรงคุณค่า ที่จางเจียเจี้ย ตื่นตาตื่นใจกับการ นั่งกระเช้ากอนโดล่า ผ่านชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด ชมเส้นทาง 99 โค้ง สู่  “ถ้ำประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน

✅ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สัมผัสประสบการณ์ใหม่ท้าทายความสูงที่ “สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน” ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก

✅เที่ยวชม ระเบียงกระจก แห่งของเมืองจางเจียเจี้ย 

✅ชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (โชว์เสน่ห์ตะวันตก Charming Xiangxi) เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่า

✅ช้อปปิ้ง “ถนนคนเดินหวงซิ่ง” แหล่งรวมสิ้นค้าต่างๆมากมายเพื่อเป็นของฝาก

เพียง 22,900.-

(ราคานี้ไม่รวม วีซ่า และทิป)

 

 

ตารางการเดินทาง