: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ฉงชิ่ง ล่องเรือ 3 ช่องแคบ แม่น้ำฉางเจียง

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

ฉงชิ่ง ล่องเรือ 3 ช่องแคบ แม่น้ำฉางเจียง (แม่น้ำแยงซีเกียง)长江三峡

ไม่เข้าร้านรัฐบาล
5 วัน 4 คืน Thai Smile
 
ล่องเรือครูซแยงซีเกียง
เรือครูซใหม่ล่าสุด 2019 Century Glory
 
ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-เจดีย์สือเป่าไจ้-เมืองเฟิงตู(เมืองผี)
ชวีถังเซี๋ย-อูเซี๋ย-เสินหนุงซี(ลงเรือเล็ก)-ซีหลิงเซี๋ย
เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่)-อี๋ชาง(รถไฟความเร็วสูง)-ฉงชิ่ง
สวนเอ่อหลิ่ง-ศาลาประชาคม(ด้านนอก)-พิพิธภัณฑ์สามผา
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย***ชิมสุกี่หมาล่าฉงชิ่ง***
 
เดินทาง 28 ต.ค. - 1 พ.ย. / 25-29 พ.ย. 62

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.