: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก

สถานทูตลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG EMBASSY) (Schengen Visa)

ที่ตั้ง :        คิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 17 เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120

Tel. :       02-677-7360

Fax. :      02-677-7364

E-mail. :                  bangkok.amb@mae.etat.lu

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-12.00 น.

เวลารับวีซ่า :            9.00-12.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              7-14 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       www.bangkok.mae.lu/fr/Visa-to-Luxembourg

หมายเหตุ :           การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควรการแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลักการดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

เอกสารยื่นวีซ่าลักเซมเบิร์ก

1.หนังสือเดินทาง ซึ่งมีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 90 วัน หลังจาก ที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ และหนังสือ เดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)

2.แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่า ที่กรอก ข้อมูลครบถ้วน

3.รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. 2 รูป

4.หลักฐานเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)

5.หลักฐานการทำงาน

- หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลา หยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง

- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

- จดหมายรับรองจาก สถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา

6.หลักฐานด้านการเงิน

7.หลักฐานการเดินทางไป และ กลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่าไม่ต้องแสดง ตั๋วเครื่องบิน

8.หลักฐาน การทำประกัน สุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโรหรือ 1,500,00 มีอายุใช้ตลอด ระยะเวลาที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น

9.สำหรับผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือ ยินยอม จากบิดามารดา ที่รับรอง โดยอำเภอและสูติบัตร (พร้อมสำเนา)

10.หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศลักเซมเบิร์ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,280 บาท / คน 60 UER

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มาเลเซีย...ที่นี่เอเชีย กัวลาลัมเปอร์-คาเมร่อนไฮแลนด์-ปุตราจาย่า-มะละกา 17,500 บาท

มหัศจรรย์...บาหลี 21,900 บาท

Jeollanam-do (ชอลลานัมโด) ตะลุยเกาหลี...มีดีมากกว่าโซล 32,900 บาท

Spring in KOREA ..ตะลุยซากุระแดนกิมจิ 26,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.