: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วีซ่าประเทศรัสเซีย

ระยะเวลา

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

วีซ่าประเทศรัสเซีย

(คนไทยไม่ต้อขอวีซ่า สามารถพำนักได้สูงสุด 30 วัน)

สถานทูตรัสเซีย (RUSSIA EMBASSY)

ที่ตั้ง :        78 ซ.สันติภาพ ถ.ทรัพย์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel. :       02-268-1169, 02-234-2012

Fax. :      02-268-1166

E-mail. :                  consulbkk@rambler.ru

เวลาทำการ :             เปิดทำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :            9.00-12.00 น.

เวลารับวีซ่า :            9.00-12.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :              4 - 20 วันทำการ

สถานะ :  โชว์ตัว

URL :       -

หมายเหตุ :                การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 4 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 2 ชุด

2. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 3 รูป

3.หนังสือเดินทาง(Passport) มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 ดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

4. ใบจองโรงแรม หรือ รายการทัวร์ จากบริษัทท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากประเทศรัสเซีย

5. ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองสามารถยื่นแทนได้ จะต้องให้บริษัทของ Aeroflot เป็นคนขอให้โดยที่จะต้องจองโรงแรมกับทางเขา

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,700 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

1. การขอวีซ่า จะต้องให้บริษัทที่รัสเซีย ขออนุญาติจากกองตรวจคนเข้าเมืองรัสเซียก่อน พอได้ใบ autorizee แล้ว เขาจะส่งมายังสถานทูตรัสเซียในไทยส่วนอีก 1 ใบ บริษัทในรัสเซียจะเก็บไว้ ให้ส่ง Fax กลับมาให้คนเดินทางเพื่อนำมายื่นวีซ่า

2. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 3 รูป

3. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 2 ชุด - หนังสือเดินทาง(Passport) มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 ดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า

4. ใบจองโรงแรม หรือ รายการทัวร์ จากบริษัทท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากประเทศรัสเซีย

5. ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองสามารถยื่นแทนได้

6. ใบตรวจเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่มากกว่า 3 เดือน

7. ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองสามารถยื่นแทนได้

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,700 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 2,500 บาท / คน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

PERAHERA... The Greatest Festival 37,900 บาท

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 13,900 บาท

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ 18,900 บาท

เวียดนามเหนือ ดินแดนแห่งหลังคาอินโดจีน ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์ 17,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.