: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

Classic of East Europe Austria-Slovak-Hungary-Czech

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

Classic of East Europe 

Austria-Slovak-Hungary-Czech
ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-เช็ค 8 วัน 5 คืน
 
โดยสายการบินสายการบินอีวีเอ แอร์
 
** บินตรงไป-กลับนครเวียนนา** 
เช็คอินที่เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ 
ถ่ายรูปกับสะพานชาร์ลที่สุดแห่งความโรแมนติก ชมหมู่ปราสาทปราค
ถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา  ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบกรุงบูดาเปสต์ 
เที่ยวกรุงเวียนนา เมืองแห่งดนตรี เที่ยวเมืองซาลสเบิร์กบ้านเกิดโมสาร์ท ชมเมืองฮอลล์สตัทหมู่บ้านเล็กๆ น่ารักๆ ริมทะเลสาบ
พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet
 
กำหนดการเดินทาง    07-14 ก.ย. / 21-28 ต.ค. / 23-30 พ.ย. / 05-12 ธ.ค.2562
เริ่มต้น 41,900.- 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.