: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

SPECIAL TOKYO SAKURA

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง 27 - 01 เม.ย. 62

เดินทาง

ราคา 47,900 บาท

แกลอรี่

 SPECIAL TOKYO SAKURA

นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว-ชมซากุระ 6วัน3คืน
By Thai Airways International (TG)
 
** นำท่านชม “สวนอุเอะโนะ” สถานที่ ชมซากุระ ชื่อดังใจกลางกรุงโตเกียว
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กำหนดการเดินทาง 27 มีนาคม - 1 เมษายน / 
4-9 เมษายน 2562 (วันจักรี)
เริ่มต้น 47,900.-
  ***ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

Jeollanam-do (ชอลลานัมโด) ตะลุยเกาหลี...มีดีมากกว่าโซล 32,900 บาท

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 14,900 บาท

มาเลเซีย...ที่นี่เอเชีย กัวลาลัมเปอร์-คาเมร่อนไฮแลนด์-ปุตราจาย่า-มะละกา 17,500 บาท

เวียดนามเหนือ ดินแดนแห่งหลังคาอินโดจีน ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์ 19,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.