: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

SPECIAL TOKYO AUTUMN

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 SPECIAL TOKYO AUTUMN

คาวากุจิโกะ-ฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน3คืน
By Thai Airways International (TG)
 
 ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
 สัมผัสบรรยากาศ“MEPLE CORRIDOR” ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน
 ตระการตากับเทศกาล “MEPLE CORRIDOR” อุโมงค์เมเปิ้ลแดง ณ คาวากุจิโกะ
 ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
 บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
 
  
กำหนดการเดินทาง 15-20 / 20-25 / 22-27 พฤศจิกายน 2562
ทัวร์คุณภาพไม่ลงร้านช้อป ...ราคารวม VAT แล้วเรียบร้อย 
 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.