: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

SPECIAL HERITAGE

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

SPECIAL HERITAGE

นาโกย่า-กิฟุ-โทยาม่า-คานาซาว่า-เกียวโต-โอซาก้า
 
กิฟุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 
ทาคายาม่า   เยี่ยมชม ทาคายาม่าจินยะ หรืออดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า และเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ
โทยาม่า เดินเล่นชมวิวที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองโทยาม่าที่สวนคันซุย ปาร์ค และเยี่ยมชมสตาร์บัคที่ถูกจัดอันดับว่าวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่น, ชมวิวจากบนยอดตึกที่ทำการรัฐบาลโทยาม่า สามารถชมวิวเมืองโทยาม่าได้ 360 องศา
คานาซาว่า เยี่ยมชมปราสาทคานาซาว่า ที่อดีตกองทัพของญี่ปุ่นใช้เป็นฐานทัพ, เยี่ยมชมสวนญี่ปุ่นเคนโรคุเอ็น ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 สวนสวยที่คนญี่ปุ่นต้องไปซักครั้งในชีวิต
✅เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมเสาโทริอิ ณ 
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เรียงรายเป็นเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
โกเบ สนุกสนานกับกิจกรรมกระดานเลื่อนหิมะที่ร็อคโค่ สโนว์ พาร์ค
โอซาก้า อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ, อิออน มอลล์
 
 
กำหนดการเดินทางปี 2562
8-12 / 22-26 / 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์
12-16 / 19-23 / 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม
5-9 มีนาคม
 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

Wonder of South America มาชู ปิกชู – พระคริสต์คอร์โควาโด 187,000 บาท

เวียดนามเหนือ.. เที่ยวเดียว เที่ยวให้ครบ ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 17,900 บาท

Promotion HONGKONG SHENZHEN 7,999 บาท

อารีซัน กรุ้งกริ้ง ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่ บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.