: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

โปรแกรมทัวร์

ตั๋วเครื่องบิน

รถเช่า

เรือสำราญ

บัตรรถไฟ

ทัวร์ราคาพิเศษ โปรแกรมโดนใจ

รู้โปรด่วน ราคาดีก่อนใครเป็นเพื่อนกับเราที่

ทัวร์ต่างประเทศ

มหัศจรรย์ มัณฑะเลย์
27 - 28 ต.ค. 61
2 วัน 1 คืน

8,900 บาท

Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 30 ต.ค. 61
1 วัน

4,999 บาท

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 16 - 19 พ.ย. 61
4 วัน 3 คืน

13,900 บาท

Egypt Holiday อียิปต์รำลึก 18 - 27 ต.ค. 61
10 วัน 7 คืน

71,900 บาท

ซินจ่าวเวียดนาม. บินไปกับ พี่สิงโต เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 02 - 04 พ.ย. 61
3 วัน 2 คืน

10,900 บาท

WOW…SYDNEY 21 - 25 พ.ย. 61
5 วัน 3 คืน

35,900 บาท

พม่า โปรจัดให้ พัก 5ดาว บินไลอ้อนแอร์ 20 - 22 ต.ค. 61
3 วัน 2 คืน

13,900 บาท

Mono Norway 23 - 29 ต.ค. 61
7 วัน 4 คืน

64,900 บาท

โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 25 - 28 ต.ค. 61
4 วัน 3 คืน

17,900 บาท

HONGKONG SHENZHEN SPECIAL
26 - 28 ต.ค. 61
3วัน2คืน

11,900 บาท

LOVE HONSHU KAMIKOCHI 26 - 01 พ.ย. 61
7 วัน 4 คืน

51,900 บาท

ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 26 - 28 ต.ค. 61
3 วัน 2 คืน

13,900 บาท

HONGKONG SUPER SAVE 27 - 29 ต.ค. 61
3วัน2คืน

15,900 บาท

HONGKONG 5 TEMPLE 02 - 04 พ.ย. 61
3วัน2คืน

17,900 บาท

NIKKO SENDAI AUTUMN No.1 02 - 07 พ.ย. 61
6 วัน 3 คืน

43,900 บาท

NIKKO SENDAI AUTUMN NO.2 02 - 07 พ.ย. 61
6 วัน 4 คืน

48,900 บาท

KYUSHU KINGDOM OF LIGHT 02 - 06 พ.ย. 61
5 วัน 3 คืน

39,900 บาท

Mono Austria 03 - 08 พ.ย. 61
6 วัน 3 คืน

37,900 บาท

Mono Swiss บินตรงสู่ซูริค
05 - 11 พ.ย. 61
7 วัน 4 คืน

57,900 บาท

มหัศจรรย์ JORDAN ชมเพตรา เมืองมรดกโลก 08 - 13 พ.ย. 61
6 วัน 3 คืน

55,900 บาท

Mono England 10 - 15 พ.ย. 61
6 วัน 4 คืน

45,900 บาท

Hilight Russia 3 Cities 10 - 16 พ.ย. 61
7 วัน 5 คืน

55,700 บาท

โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 16 - 20 พ.ย. 61
5 วัน 3 คืน

17,900 บาท

LOVE AUTUMN NO.1 23 - 28 พ.ย. 61
6 วัน 3 คืน

45,900 บาท

BEST OF KANSAI 5D3N BY XJ 17 - 21 พ.ย. 61
5 วัน 3 คืน

29,900 บาท

World Heritage เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม 19 - 25 พ.ย. 61
7 วัน 5 คืน

46,300 บาท

Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 19 - 27 พ.ย. 61
9 วัน 6 คืน

59,500 บาท

AUTUMN IN TOKYO 6D3N BY TG
20 - 25 พ.ย. 61
6 วัน 3 คืน

40,500 บาท

FANTASTIC…MOROCCO 20 - 27 พ.ย. 61
8 วัน 5 คืน

49,900 บาท

SPECLAL TOKYO NOV. 23 - 28 พ.ย. 61
6 วัน 3 คืน

39,900 บาท

Russia Northern Light Explorer มอสโคว์ - เมอร์มังส์ 24 - 30 พ.ย. 61
7 วัน 5 คืน

66,100 บาท

COLORFUL OF MOROCCO โมรอคโคเที่ยวครบ 24 - 03 ธ.ค. 61
10 วัน 7 คืน

56,900 บาท

Nice ScaN 3 Caps 29 - 05 ธ.ค. 61
7 วัน 4 คืน

50,900 บาท

Special Mono Italy 01 - 06 ธ.ค. 61
6 วัน 4 คืน

37,900 บาท

10 วัน มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู 01 - 10 ธ.ค. 61
10 วัน

199,900 บาท

Superb Poland 01 - 08 ธ.ค. 61
8 วัน 5 คืน

44,700 บาท

AMAZING JAPAN 6D3N BY TG
05 - 10 ธ.ค. 61
6 วัน 3 คืน

49,500 บาท

HOKKAIDO WINTER XJ NO.1 07 - 11 ธ.ค. 61
5 วัน 3 คืน

36,900 บาท

KANSAI CHUBU 5DAYS 3NIGHTS BY TG 06 - 10 ธ.ค. 61
5 วัน 3 คืน

44,500 บาท

HOKKAIDO•HAKODATE 6D4N BY TG 07 - 12 ธ.ค. 61
6 วัน 4 คืน

50,500 บาท

LOVE TAKAYAMA 19 - 24 ธ.ค. 61
6 วัน 3 คืน

44,900 บาท

SPECIAL TOKYO DEC. 19 - 24 ธ.ค. 61
6 วัน 3 คืน

39,900 บาท

HOKKAIDO X'MAS XJ 19 - 23 ธ.ค. 61
5 วัน 3 คืน

39,900 บาท

Winter of UK 23 - 30 ธ.ค. 61
8 วัน 5 คืน

65,900 บาท

Beautiful Italy 23 - 31 ธ.ค. 61
9 วัน 6 คืน

59,900 บาท

EaSt EuRoPe BeAuTiFuL
23 - 01 ม.ค. 62
10 วัน 7 คืน

64,900 บาท

Winter Russia Northern Light 24 - 01 ม.ค. 62
9 วัน 7 คืน

77,100 บาท

EUROPE CLASSIC REROUTE WINTER 24 - 01 ม.ค. 62
9 วัน 6 คืน

76,900 บาท

EUROPE SUPERB WINTER REROUTE 26 - 02 ม.ค. 62
10 วัน 7 คืน

80,900 บาท

Best Italy South 25 - 02 ม.ค. 62
9 วัน 6 คืน

79,500 บาท

LOVE NEW YEAR XJ 27 - 01 ม.ค. 62
6 วัน 3 คืน

49,900 บาท

Amazing East Europe เยอรมัน-สโลวีเนีย-สโลวัค-ออสเตรีย 25 - 03 ม.ค. 62
10 วัน 7 คืน

88,500 บาท

KYUSHU NEW YEAR 28 - 02 ม.ค. 62
6 วัน 4 คืน

59,900 บาท

ซีอาน-ลั่วหยาง 28 - 01 ม.ค. 62
5 วัน 4 คืน

29,900 บาท

ฉางซา-จางเจียเจี้ยะ-สะพานกระจก
28 - 01 ม.ค. 62
5 วัน 4 คืน

25,900 บาท

LOVE TAKAYAMA NEW YEAR XJ 28 - 02 ม.ค. 62
6 วัน 3 คืน

49,900 บาท

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง ถ้ำฝูหยง อุทยานหลุมบ่อฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เขานางฟ้า 28 - 01 ม.ค. 62
5 วัน 4 คืน

26,900 บาท

เวียดนามเหนือ ดินแดนแห่งหลังคาอินโดจีน ฮานอย-ซาปา-ลาวไก 28 - 31 ธ.ค. 61
4 วัน 3 คืน

19,900 บาท

นครวัด นครธม เสียมราฐ 29 - 31 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

8,900 บาท

ทัวร์ในประเทศ

อุทัยฯ เมือง,ธรรมชาติ
23 - 24 ต.ค. 61
2 วัน 1 คืน

4,500 บาท

ตามรอยบั้งไฟพญานาค 23 - 25 ต.ค. 61
3 วัน 2 คืน

11,900 บาท

เทศกาลบั้งไฟพญานาค สานตำนานสองฝั่งโขง 23 - 25 ต.ค. 61
3 วัน 2 คืน

12,500 บาท

ดอยอินทนนท์ ชมนาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง ดอยอ่างข่าง วัดบ้านเด่น เชียงใหม่ 02 - 04 พ.ย. 61
3 วัน 2 คืน

12,900 บาท

ชมทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย บ้านรักไทย 09 - 11 พ.ย. 61
3 วัน 2 คืน

13,500 บาท

ชมทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน ปาย 16 - 18 พ.ย. 61
3 วัน 2 คืน

12,900 บาท

ชมทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย บ้านรักไทย 23 - 25 พ.ย. 61
3 วัน 2 คืน

12,500 บาท

สืบสานประเพณีเก่า เผาเทียนเล่นไฟ ลอยกระทงสุขใจ ที่ สุโขทัยธานี 22 - 23 พ.ย. 61
2 วัน 1 คืน

5,200 บาท

ร่วมงานลอยกระทงสาย ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ล่องแพต้นน้ำแม่กลอง-ชมน้ำตกทีลอซู 22 - 25 พ.ย. 61
4 วัน 3 คืน

8,900 บาท

ขอพรพระใหญ่ ไปเที่ยวเมืองพล ยลศิลป์ศรีน่าน
08 - 10 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

11,900 บาท

เที่ยว 3 ดอย ทรงคุณค่าแห่งล้านนา ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง 08 - 10 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

12,900 บาท

สัมผัสไอเย็น ดอยอ่างขาง ปาย เชียงใหม่ 08 - 10 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

12,900 บาท

ชมทะเลบัวแดง มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน วัดป่าภูก้อน เชียงคาน คำชะโนด 08 - 10 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

12,900 บาท

ตามรอยพญานาค สานตำนานสองฝั่งโขง 08 - 10 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

12,900 บาท

เทศกาลแห่ดาวพราวฟ้า...มหัศจรรย์ดาวบนดิน 22 - 24 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

11,600 บาท

อีสาน..น่าเที่ยว อุดรฯ-หนองคาย-เลย-เวียงจันทน์ 28 - 01 ม.ค. 62
5 วัน 2 คืน

8,900 บาท

สัมผัสไอเย็นที่ล้านนา ดอยอ่างขาง ปาย เชียงใหม่ 29 - 31 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

14,500 บาท

สัมผัสไอเย็นเมืองในหมอก ปางอุ๋ง ปาย แม่ฮ่องสอน 29 - 31 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

13,500 บาท

เที่ยว 3 ดอย ทรงคุณค่าแห่งล้านนา เชียงราย ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง
29 - 31 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

14,900 บาท

สัมผัสไอเย็นที่ บ้านแม่กำปอง – ดอยแม่สลอง -ดอยอ่างขาง 29 - 31 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

13,900 บาท

ยลเสน่ห์ อ่างขาง-อินทนนท์ เที่ยววนบนกิ่วแม่ปาน 29 - 31 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

14,500 บาท

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง 29 - 31 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

14,900 บาท

เยือนเมืองสามหมอก...แม่ฮ่องสอน 29 - 31 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

14,500 บาท

ยล 2 จังหวัดใหญ่แห่งล้านนา เชียงราย-เชียงใหม่ 29 - 31 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

13,900 บาท

นมัสการ 3 พระธาตุล้านนา นั่งรถม้าชมเมือง ลือเลื่องสถาปัตย์ ลัดเลาะถนนคนเดิน 29 - 31 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

13,500 บาท

ขอพรพระใหญ่ ไปเที่ยวเมืองพล ยลศิลป์ศรีน่าน 29 - 31 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

12,900 บาท

ชมหินสามวาฬ คำชะโนด ภูทอก เวียงจันทน์ บึงกาฬ 29 - 31 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

12,900 บาท

เที่ยว 3 ดอย ทรงคุณค่าแห่งล้านนา อ่างขาง-แม่สลอง-ดอยตุง
30 - 01 ม.ค. 62
3 วัน 2 คืน

16,500 บาท

เที่ยวสบายๆใน...แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ปางอุ๋ง ปาย บ้านรักไทย 30 - 01 ม.ค. 62
3 วัน 2 คืน

14,500 บาท

แอ่วเหนือ ม๋วนใจ ที่แม่กำปอง –แม่สลอง -อ่างขาง 30 - 01 ม.ค. 62
3 วัน 2 คืน

14,900 บาท

พิษณุโลก แพร่ น่าน 30 - 01 ม.ค. 62
3 วัน 2 คืน

12,900 บาท

ชมทะเลบัวแดง มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน 30 - 01 ม.ค. 62
3 วัน 2 คืน

13,900 บาท

สมุย-เกาะเต่า-เกาะนางยวน กินหอยนางรม ชมขนำกลางทะเล@สินมานะฟาร์ม
3 วัน 2 คืน

บาท

เยือนเมืองเขลางค์นคร สูดอากาศบริสุทธิ์ กลางขุนเขา
3 วัน 2 คืน

บาท

ตะรุเตา-สันหลังมังกร- ศรีปากประ ทะเลน้อย
3 วัน 2 คืน

บาท

หมู่เกาะตะรุเตา-มัลดีฟเมืองไทย-เกาะอาดังราวี เกาะไข่-เกาะหินงาม-หาดใหญ่
5 วัน 2 คืน

บาท

ตามรอย...เขาเล่าว่าไหว้พระ ขอพร เสริมบุญบารมี วัดม่วง วัดจันทรังสี วัดขุนอินทประมูล

2 วัน 1คืน

บาท

เยือนบ้านของย่า ตามหารอยเท้าพ่อ ผ่อทะเลหมอกบนภู ดูวิว 3ประเทศ บนดอยสะโง้
3 วัน 2 คืน

บาท

Little Amazon เมืองไทย-ชมเมืองเก่าตะกั่วป่า ท่องหมู่เกาะสิมิลัน ภูเก็ต
3 วัน 2 คืน

บาท

จากป่าต้นน้ำ..สู่เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฎร์ฯ ไม่ได้มีแค่ทะเล
3 วัน 2 คืน

บาท

มัลดีฟส์เมืองไทย-หลีเป๊ะ-เกาะลังกาวี
3 วัน 2 คืน

บาท

เที่ยวระนอง - สุราษฎร์ฯ สัมผัสทะเลพม่า หมู่เกาะเรนเดียร์
3 วัน 2 คืน

บาท

ท่องหมู่เกาะสุรินทร์-ชมเมืองเก่าตะกั่วป่า Little Amazon เมืองไทย ภูเก็ต
3 วัน 2 คืน

บาท

ออเจ้ายกก๋วนชวนเที่ยวไทยเท่ @ อัมพวา-คลองโคน
3 วัน 2 คืน

3,999 บาท

ชมโบสถ์เรืองแสงที่วัดภูพร้าว โขงเจียม เขมราฐ เที่ยวลาวใต้ ปากเซ น้ำตกคอนพะเพ็ง
3 วัน 2 คืน

บาท

ล่องเกาะเจมส์บอนด์-ท่องไข่มุกอันดามัน-ส่องกุ้ยหลินเมืองไทย

5 วัน 2 คืน

บาท

สวนสวรรค์ ร้อยพันธุ์ผลไม้ @ จันทบุรี
2 วัน 1 คืน

4,500 บาท

ยลเสน่ห์เมืองน่าน ตามเส้นทาง กระซิบรักบันลือโลก
3 วัน 2 คืน

บาท

นมัสการ 3 พระธาตุล้านนา นั่งรถม้าชมเมือง ลือเลื่องสถาปัตย์ ลัดเลาะถนนคนเดิน
3 วัน 2 คืน

บาท

  แคมเปญดีๆจากหนุ่มสาวทัวร์

  แพ็คเกจทัวร์

  บินดี อยู่ดี Sea Lover 2018 แพ็คเกจทัวร์กระบี่
  31 ต.ค. 61
  3 วัน 2 คืน

  5,900 บาท

  บินดี อยู่ดี Sea Lover 2018 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 31 - 31 ต.ค. 60
  3วัน 2คืน

  6,900 บาท

  บินดี อยู่ดี Sea Lover 2018 แพ็คเกจทัวร์สมุย 31 ต.ค. 61
  3วัน 2คืน

  8,900 บาท

  บินดี อยู่ดี Sea Lover 2018 แพ็คเกจทัวร์ตราด 31 ต.ค. 61
  3 วัน 2 คืน

  6,500 บาท

  Costa Fortuna THAI CAMBODIA VIETNAM แหลมฉบัง สีหนุวิลล์ เกาะฟูก๊วก เกาะสมุย 04 - 08 พ.ย. 61
  5 วัน 4 คืน

  16,999 บาท

  UNIVERSAL STUDIOS JAPAN® 31 ธ.ค. 61
  1 วัน

  2,350 บาท

  Kansai Thru Pass 31 พ.ค. 62
  2 วัน, 3 วัน

  1,190 บาท

  OSAKA AMAZING PASS 30 เม.ย. 62
  1 วัน, 2 วัน

  750 บาท

  Yokoso Discount Coupon at Don Quijote

  0 บาท

  10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน MSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย)
  13 - 22 ต.ค. 61
  10 วัน

  81,900 บาท

  ล่องเรือสำราญหรู Genting Dream สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)-สิงคโปร์
  4 วัน 3 คืน

  13,300 บาท

  Club Med Kani – Maldives with Air Package 16 - 18 พ.ย. 61
  3 วัน 2 คืน

  29,100 บาท

  ล่องเรือสำราญระดับโลก COSTA FORTUNA แหลมฉบัง– เกาะสมุย –สิงคโปร์ 11 - 15 พ.ย. 61
  5 วัน 4 คืน

  18,999 บาท

  Aloha Promotion เชียงใหม่ - สิบสองปันนา 02 - 04 พ.ย. 61
  3 วัน 2 คืน

  7,900 บาท

  HANKYU TOURIST PASS
  1 วัน, 2 วัน

  บาท

  แพคเกจที่พักในเครือ Hankyu-Hanshin

  2,000 บาท

  ล่องเรือสำราญ Symphony of the Seas 02 - 06 ก.ย. 61
  5 วัน 4 คืน

  31,500 บาท

  COSTA NEOROMANTICA โตเกียว–โกเบ–เชจู–นางาซากิ-คาโกชิม่า 13 - 21 ต.ค. 61
  9 วัน 7 คืน

  48,999 บาท

  Costa neoRomantica โตเกียว–โกเบ–ปูซาน(เกาหลี)-ซะเซะโบะ-ชิงงุ(วากายาม่า)
  20 - 28 ต.ค. 61
  9 วัน 7 คืน

  49,999 บาท

  Costa neoRomantica โตเกียว–โกเบ–เชจู(เกาหลี)-ซะเซะโบะ-คาโกชิม่า 10 - 18 พ.ย. 61
  9 วัน 7 คืน

  46,999 บาท

  Voyager of the Seas สิงคโปร์ ปีนัง สิงคโปร์ 07 - 10 ธ.ค. 61
  4 วัน 3 คืน

  17,700 บาท

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

  และเอกสารดาวน์โหลด

  DIRECTORY

  FOLLOW US

  สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

  บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

  133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์ : 0 2625 1555

  โทรสาร   : 0 2246 5658

  อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

  เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

  (เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

  © 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.