กรุณาเลือกเส้นทาง
  รายการท่องเที่ยวทวีปเอเชีย
   
Mingalaba Myanmar ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
  14 MYN-01 : Mingalaba Myanmar ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  พม่า ชมพระธาตุอินทร์แขวนก้อนหินขนาดใหญ่มหึมา ตั้งอยู่บนขอบเนินเขาที่สูง 1,100 กม. จากระดับน้ำทะเล ชมเจดีย์ชเวมอดอเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี ชมเจดีย์กาบาเอ ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบอินยาใช้เป็นที่ชำระพระไตรปิฎกของพุทธศาสนา นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาแลวเป็นพระนอนที่เก่าแก่ที่สุดของพม่า ชมพระมหาเชตี (พระมหาเจดีย์) เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่าที่ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง นมัสการพระเจดีย์ชะเวดากองสัญลักษณ์ประเทศพม่า....  
     
รายละเอียด จองทัวร์ 22,900 บาท  
ฮานอย-อ่าวฮาลอง-หุ่นกระบอกน้ำ-ฮาลองบก
  14-VTN01 : ฮานอย-อ่าวฮาลอง-หุ่นกระบอกน้ำ-ฮาลองบก
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  นำท่านเยือนเส้นทางมรดกโลกเวียดนามเหนือ ณ เมืองฮานอย...ชมหอรวบรวมประวัติศาสตร์การกู้ชาติ รัฐสภา เจดีย์เสาเดียวอันศักดิ์สิทธิ์ ชมวัดวันเหมียว พิพิธภัณฑ์แห่งสงครามเวียดนาม หอธงแห่งชัยชนะสัญลักษณ์ของเมืองฮานอย การแสดงหุ่นกระบอกน้ำที่หาชมได้ยากยิ่ง ชมบ้านพักประธานาธิบดีโฮจิมินท์ผู้กอบกู้เอกราชคืนจากฝรั่งเศส ชมเมืองเก่าที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ ซึ่งถูกขนานนามว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน” หรือ “ฮาลองบก” ที่เมืองนิงห์บิงห์ นำท่านล่องเรือใบโบราณ ชมทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่งดงามจนได้รับฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม ชมถ้ำเทียนคุงและถ้ำสวรรค์ที่งดงาม ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ถนน 36 สาย อาทิ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า หมวก ของแต่งบ้านมีให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ  
     
รายละเอียด จองทัวร์ 20,900 บาท  
ฉงชิ่ง – ต้าจู๋ – อู่หลง – ถ้ำฝูหยง– อุทยานหลุมบ่อฟ้า – เขานางฟ้า
  14CN-01 : ฉงชิ่ง – ต้าจู๋ – อู่หลง – ถ้ำฝูหยง– อุทยานหลุมบ่อฟ้า – เขานางฟ้า
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีนแบ่งการปกครองแบบเมืองเอกเทศมี 4 นคร ได้แก่ ปักกิ่ง,เซี่ยงไฮ้,เทียนสิน และฉงชิ่ง โดยมีสมญานามว่าเป็นเมืองคีรี เมืองเตาไฟ และเมืองหมอก มีประวัติอันเนิ่นนานกว่า 3,000 ปี ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์อันมีแม่น้ำแยงซีเกียง.....  
     
รายละเอียด จองทัวร์ 30,900 บาท  
เฉินตู-หวงหลง-จิ่วไจ้โกว-เขื่อนตูเจี่ยงเยี่ยน
  14CN-02 : เฉินตู-หวงหลง-จิ่วไจ้โกว-เขื่อนตูเจี่ยงเยี่ยน
  ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  นาน นำชมทะเลสาบยาว (LONG LAKE) มีความยาวถึง 7.8 ก.ม. ชมทิวทัศน์ที่งดงามดุจภาพวาด ยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตัดกับสีของน้ำในทะเลสาบที่เป็นสีน้ำเงินเข้ม จากนั้นชม สระน้ำ 5 สี(COLORFUL POND)สระน้ำแห่งนี้ในยามที่แสงแดดส่องกระทบกับน้ำในทะเลสาบ จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยจะมีสี 5 เฉดสีสะท้อนขึ้นมา....  
     
รายละเอียด จองทัวร์ 42,900 บาท  
Hokkaido…Flower Paradise
  14HOK-01 : Hokkaido…Flower Paradise
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  ชิโตเซะ – ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – บิเอะ - สวนดอกไม้ชิคิไซ – ภูเขาคุโรดาเกะ – โซอุนเคียว
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกา ไอน้ำ – ช้อปปิ้งซาไคมาจิ
จิโกกุดานิ – ช้อปปิ้งโกคุราคุ – หมู่บ้านไอนุ - โรงงานช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 49,900 บาท  
คิมตามานี - ทานาล็อท - เบดูกัล
  14INDO01 : คิมตามานี - ทานาล็อท - เบดูกัล
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  - เดนพาซาร์
- คินตามานี
- เมงวี – เบดุกัล - วัดทมาอายน – ป่าลิง
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 27,900 บาท  
MONO Osaka
  14MONO-02 : MONO Osaka
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  เมืองคันไซ(ประเทศญี่ปุ่น) - วัดโทไดจิ สวนกวาง
เกียวโต - ภูเขาโยชิโนะ
อาราชิยาม่า (นั่งรถไฟสายโรแมนติค) - วัดคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - โอซาก้า
Universal Studio Japan - อควาเรียม ไคยูคัง
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 44,900 บาท  
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน
  57BEJ-001 : ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน / ทัวร์สงกรานต์ 57  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  พระราชวังต้องห้าม-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
โดย สายการบิน ไทย (TG) พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 38,900 บาท  
กวางเจา-ฉางซา-จางเจียเจี้ยะ
  57CAN-001 : กวางเจา-ฉางซา-จางเจียเจี้ยะ
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน / ทัวร์สงกรานต์ 57  
   
  เทียนเหมินซาน-เทียนจื่อซาน-เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว-ภาพเขียนสิบลี้-ล่องเรือเป่าฟงหู
สัมผัสความเร็ว 350 กม./ชม. ด้วยรถไฟหัวกระสุนใหม่!!!
เทียนเหมินซาน..ประตูสวรรค์
ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดัง..อวตาร เขาเทียนจื่อซาน – สะพานใต้ฟ้า
ภาพเขียนสิบลี-ล่องเรือเป่าฟงหู-พร้อมอาหารกุ้งมังกรอันดับหนึ่ง
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 39,900 บาท  
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า
  57HKG-02 : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  สัมผัสธรรมชาติที่อ่าวรีพัลส์เบย์ หากทรายรูปจันทร์เสี้ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
นมัสการ องค์เจ้าแม่อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรและเป็นสิริมงคล
นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว ยอดเขาวิคตอเรีย หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
อิสระช้อปปิ้ง “ย่านถนนนาธาน”จุดรวมสินค้าจากทั่วโลก
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 27,900 บาท  
 
Share |
   
 1  2  3  4  5  6  7  8 
ถัดไป
 
 
 
   
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2625 1555
โทรสาร   : 0 2246 5658 , 0 2248 8420
อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th
เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th
(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

 
 
ผังเว็บไซต์ l เงื่อนไข และข้อตกลง l ติดต่อเรา © 2011 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.