กรุณาเลือกเส้นทาง
  รายการท่องเที่ยวทวีปเอเชีย
   
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ฟูจิ --- ญี่ปุ่น
  57JPN-001 : โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ฟูจิ --- ญี่ปุ่น
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน / ทัวร์ ญี่ปุ่น  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  - ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]

- ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ
- ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อว่าทานแล้วจะอายุยืนขึ้น 7 ปี ที่หุบเขาโอวาคุดานิ
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซะกุซ่า
- ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะเอ้าท์เล็ต, จัสโก้อิออน
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
- ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 54,900 บาท  
โชริวโด-คามาคุระ-ทาคาซากิ-มัสซึโมโต้-ชิราคาว่าโกะ-นาโกย่า
  14-SHO-02 : โชริวโด-คามาคุระ-ทาคาซากิ-มัสซึโมโต้-ชิราคาว่าโกะ-นาโกย่า
  ระยะเวลา : 7 วัน 6 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  • เที่ยวเมืองมรดกโลกชื่อดัง ณ เมืองชิราคาว่าโกะ ที่จะทำให้ประทับใจไม่รู้ลืม
• เดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า
• เที่ยวชมเมืองเก่าที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองเอโดะน้อย ณ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ
• ชมความอัศจรรย์ของสวนหินที่เกิดจากการแข็งตัวของลาวา ณ หุบเขาโอนิโอชิดาชิ
• เที่ยวชม ปราสาทมัทสึโมโต้ ซึ่งมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น
• ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ย่านชินจุกุ คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต
• อาบน้ำแร่ผ่อนคลายความเมื่อยล้าสไตล์ญี่ปุ่น [ออนเซน]
• ปราสาทนาโกย่า ที่มีความงามไม่แพ้ปราสาทอื่นๆในญี่ปุ่น
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 67,500 บาท  
คุนหมิง - ต้าลี่ - แชงกรีล่า
  57KMG-001 : คุนหมิง - ต้าลี่ - แชงกรีล่า
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  คุนหมิง-ต้าลี่
เจดีย์สามองค์-หมู่บ้านสี่โจวการแสดงชาสามรส-เมืองเก่าต้าลี่-ลี่เจียง
เขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-อี้สุ่ยไจ้-เมืองโบราณลี่เจียง
ลี่เจียง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-เขาพระจันทร์สีฟ้า-เมืองเก่าแชงกรีล่า-วัดซงจั้นหลิน
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 42,900 บาท  
เกาหลี - สกีทัวร์
  KOR-01 : เกาหลี - สกีทัวร์
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  - เกาะนามิ ที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่หนุ่มสาว ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำละครซีรี่ส์เกาหลีเรื่องดัง “เพลงรักในสายลมหนาว หรือ Winter Love Song
- รถไฟสายโรแมนติก (Sea Train) ที่ได้รับการบันทึกลงใน GUINNESS BOOK OF WORLD RECORD ว่ามีเส้นทางรถไฟที่ติดกับทะเล
มากที่สุด
- สกีทัวร์ ที่ ยงเพียง สกี รีสอร์ท (YongPyong Ski Resort) เป็นสกีรีสอร์ทที่นิยมมากที่สุดในเกาหลี มีเนินสกีให้เล่นมากถึง 25 เนิน.....
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 39,900 บาท  
Mingalaba Myanmar ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน  
  MYN-01 : Mingalaba Myanmar ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน  
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  จุดเด่นของทัวร์
- สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ประกอบด้วย
- สักการะเจดีย์ชเวดากองอันเลืองชื่อ
- สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์แห่งเมืองหงสาวดี
- สักการะพระธาตุอินทร์แขวนแห่งเมืองไจ้โท
- ขอพรเทพทันใจที่เจดีย์โบตะทาวน์
- ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
- ชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่าอันงดงาม อ่อนช้อย
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต หรือตลาดโบโจ๊ก
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 27,900 บาท  
Mingalaba Myanmar ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
  14 MYN-01 : Mingalaba Myanmar ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  พม่า ชมพระธาตุอินทร์แขวนก้อนหินขนาดใหญ่มหึมา ตั้งอยู่บนขอบเนินเขาที่สูง 1,100 กม. จากระดับน้ำทะเล ชมเจดีย์ชเวมอดอเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี ชมเจดีย์กาบาเอ ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบอินยาใช้เป็นที่ชำระพระไตรปิฎกของพุทธศาสนา นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาแลวเป็นพระนอนที่เก่าแก่ที่สุดของพม่า ชมพระมหาเชตี (พระมหาเจดีย์) เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่าที่ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง นมัสการพระเจดีย์ชะเวดากองสัญลักษณ์ประเทศพม่า....  
     
รายละเอียด จองทัวร์ 22,900 บาท  
มาเลเซีย - สิงคโปร์
  MALSI-001 : มาเลเซีย - สิงคโปร์
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  - พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ดี (D) เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง
- เหิรฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 415
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 25,900 บาท  
JAPAN : KOMATSU New year 2015
  JAP-KOMATSU01 : JAPAN : KOMATSU New year 2015
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  • ชมความสวยงามของหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดก หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ
• ชม โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ สัญลักษณ์แห่งเมืองโกเบ
• ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดน้ำใส (คิโยมิสึ) วัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต
• เที่ยวชมอามาโนะฮาชิดาเตะ ถือเป็นจุดชมวิวทางทะเลติดที่สวยงาม 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
• ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังกลางเมืองโอซาก้า ชินไซบาชิ
• หรือจะสนุกกับ UNIVERSAL STUDIO OSAKA ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมใหม่ HARRY POTTER
• ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 54,900 บาท  
เฉินตู-หวงหลง-จิ่วไจ้โกว-เขื่อนตูเจี่ยงเยี่ยน
  14CN-02 : เฉินตู-หวงหลง-จิ่วไจ้โกว-เขื่อนตูเจี่ยงเยี่ยน
  ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  นาน นำชมทะเลสาบยาว (LONG LAKE) มีความยาวถึง 7.8 ก.ม. ชมทิวทัศน์ที่งดงามดุจภาพวาด ยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตัดกับสีของน้ำในทะเลสาบที่เป็นสีน้ำเงินเข้ม จากนั้นชม สระน้ำ 5 สี(COLORFUL POND)สระน้ำแห่งนี้ในยามที่แสงแดดส่องกระทบกับน้ำในทะเลสาบ จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยจะมีสี 5 เฉดสีสะท้อนขึ้นมา....  
     
รายละเอียด จองทัวร์ 40,900 บาท  
ญี่ปุ่นเกาะใต้...คิวชู 6 วัน
  57JPN-005 : ญี่ปุ่นเกาะใต้...คิวชู 6 วัน
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน / ทัวร์ ญี่ปุ่น  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  ฉีกความจำเจจากสถานที่ซ้ำๆ แล้วมาสัมผัสเสน่ห์ของเกาะคิวชู - หมู่บ้านฮอลแลนด์ Huis Ten Bosch - ชมวิวกลางคืนบนภูเขาอินาสะยามะ- ตามรอยหนังดังฮาชิมะโปรเจกต์บนเกาะฮาชิมะ - สวนสันติภาพนางาซากิ –สวนโกลฟเวอร์–ปราสาทคุมะโมโต้– ภูเขาไฟอะโซะ– อาบน้ำแร่เมืองเบ็ปปุ –แปลกใหม่ด้วยออนเซนอบทราย –หมู่บ้านยูฟุอิน ต้นแบบOTOP– ช้อปปิ้ง ถนนเท็นจิ

แจกฟรี -- กระเป๋าล้อลาก สีฟ้าจากหนุ่มสาวทัวร์ มูลค่า 850 บาท
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 59,900 บาท  
 
Share |
   
 1  2  3  4  5  6  7 
ถัดไป
 
 
 
   
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
  133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2625 1555
โทรสาร   : 0 2246 5658 , 0 2248 8420
อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th
เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th
(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

 
 
ผังเว็บไซต์ l เงื่อนไข และข้อตกลง l ติดต่อเรา © 2011 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.