กรุณาเลือกเส้นทาง
  รายการท่องเที่ยวทวีปเอเชีย
   
JAPAN : ISHIKAWA-KOMATSU-KANAZAWA-TAKAYAMA {พิเศษ..น้ำแร่ ออนเซน}
  JAP-KOMATSU01 : JAPAN : ISHIKAWA-KOMATSU-KANAZAWA-TAKAYAMA {พิเศษ..น้ำแร่ ออนเซน}
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  1. กรุงเทพฯ
2. โคมัตสึ –หน้าผาจินโบ- EIHEIJI Temple-พระใหญ่ Echizen Daibutsu
แช่น้ำแร่ออนเซน
3. สวนผลไม้ตามฤดูกาลKaga Fruit Land Straberry –เมืองคานาซาว่า
ชมตลาดปลาโอมิโจ Omicho Fish Market-สวนญี่ปุ่นเคนโระคุเอ็น
4. Little เกียวโต –ทาคายาม่า-จวนท่านผู้ว่า-พิพิธภัณฑ์รถม้า-
สัมผัสเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ –Ski Park ลานสกีช้อปปิ้งอิออน
5. หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์-คานาซาว่า-แช่น้ำแร่ออนเซน
6. โคมัตสึ-กรุงเทพ ฯ
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 47,900 บาท  
JAPAN.....Hokkaido Ski Winter
  58JPN15-07A : JAPAN.....Hokkaido Ski Winter
  ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน / ปีใหม่ 2559  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  • สนุกกับหิมะ ณ ลานสกีอันมีชื่อเสียงของฮฮกไกโด
• เดินเล่นย่านโกดังอิฐแดง สถานที่สุดโรแมนติก
• ชมวิวยามค่ำคืนอันเลื่องชื่อของฮาโกดาเตะ
• ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน
• ชมกรรมวิธีการผลิตชอคโกแลตอันโด่งดังของฮอกไกโด ณ โรงงายชอคโกแลตอิชิยะ
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 54,900 บาท  
Yokoso Japan…สุดคุ้ม 4 เมืองดัง โอซาก้า–นารา–เกียวโต–โกเบ
  14MONO-02 : Yokoso Japan…สุดคุ้ม 4 เมืองดัง โอซาก้า–นารา–เกียวโต–โกเบ
  ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  วัดคิโยมิสึ- ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า-ย่านกิออน
เมืองโกเบ–สะพานอคาชิ ไคคียว–โกเบพอร์ท – ขึ้นกระเช้ารอคโค
อิสระช้อปปิ้งหรือยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ หรือ โอซาก้าอควาเรียม ไคยูคัง
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 49,900 บาท  
ฮ่องกงไหว้เจ้า 4 วัน
  HX1215 : ฮ่องกงไหว้เจ้า 4 วัน
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  กรุงเทพฯฮ่องกง-พระใหญ่โป่หลิน
วัดเทียนโห่ว-วัดหยุ่นหยุ่น-เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-เจ้าพ่อกวนอู
ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว–วัดชีหลิน-วัดหวังต้าเซียน
ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค- ช้อปปิ้งย่านนาธาน-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 24,900 บาท  
มัณฑะเลย์-พุกาม-ย่างกุ้ง
  58MYN-003 : มัณฑะเลย์-พุกาม-ย่างกุ้ง
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน / ปีใหม่ 2559  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  พม่าหรือเมียนมาร์ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิติของกาลเวลาท่านจะได้ไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักสิทธิ์
มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของพม่าหลังจากที่พระเจ้ามินดงมาก่อสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์แค่ 28 ปีอังกฤษก็ตีเมืองมัณฑะเลย์แตกในปีพ.ศ. 2367
พุกาม เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่าในระหว่างค.ศ. 1587-1829 โดยมีพระเจ้าอโนรธามหาราชเป็นปฐมกษัตริย์
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 34,500 บาท  
ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์
  AEC15-MY02 : ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน / ปีใหม่ 2559  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  พม่า ชมพระธาตุอินทร์แขวนก้อนหินขนาดใหญ่มหึมา ตั้งอยู่บนขอบเนินเขาที่สูง 1,100 กม. จากระดับน้ำทะเล ชมเจดีย์ชเวมอดอเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี ชมเจดีย์กาบาเอ ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบอินยาใช้เป็นที่ชำระพระไตรปิฎกของพุทธศาสนา นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาแลวเป็นพระนอนที่เก่าแก่ที่สุดของพม่า ชมพระมหาเชตี (พระมหาเจดีย์) เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่าที่ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง นมัสการพระเจดีย์ชะเวดากองสัญลักษณ์ประเทศพม่า....  
     
รายละเอียด จองทัวร์ 27,900 บาท  
ทะเลสาบคาวากูจิ-ภูเขาไฟฟูจิ-พระใหญ่คามาคุระ *ปุฟฟเฟต์ขาปูยักษ์*
  JPN15-03B : ทะเลสาบคาวากูจิ-ภูเขาไฟฟูจิ-พระใหญ่คามาคุระ *ปุฟฟเฟต์ขาปูยักษ์*
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน / ทัวร์สงกรานต์ 58(ต่างประเทศ)  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  ทะเลสาบคาวากูจิ-ภูเขาไฟฟูจิ-พระใหญ่คามาคุระ-อควอไลน์
ฮาเนดะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบ -หุบเขาโอวาคุดานิ-เจดีย์ 5ชั้น
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต -โตเกียว-วัดอาซากุสะ-
ถนนอาซากุสะ นากามิเซะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
ตามรอยละครRising Sun/ฟัดจังโตะ-วัดนาริตะ-*ปุฟฟเฟต์ขาปูยักษ์*
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 59,900 บาท  
Lego Land-สิงคโปร์-มาเลย์เซีย
  AEC15-SM01 : Lego Land-สิงคโปร์-มาเลย์เซีย
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน / ท่องเที่ยวทั่วไป  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  - พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ดี (D) เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง
- เหิรฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 415
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 27,900 บาท  
โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ พระใหญ่คามาคุระ โยโกฮาม่า วัดนาริตะ สะพานสายรุ้ง ช้อบกระจายที่เอาท์เลตดัง
  15JPN03 : โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ พระใหญ่คามาคุระ โยโกฮาม่า วัดนาริตะ สะพานสายรุ้ง ช้อบกระจายที่เอาท์เลตดัง
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน / ทัวร์สงกรานต์ 58(ต่างประเทศ)  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
  นาริตะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบ -หุบเขาโอวาคุดานิ-เจดีย์ 5ชั้น
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต -โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนอาซากุสะ นากามิเซะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
เมืองคามาคุระ-ศาลเจ้าทซึรุงะโอะกะ ฮะจิมังกู -โอไดบะ -สะพานสายรุ้ง-พาเลตทาวน์-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า-ห้างอควาซิตี้ โอไดบะ-ชิบูย่า
 
     
รายละเอียด จองทัวร์ 49,900 บาท  
เฉินตู - เม่าเสี้ยน - ธารน้ำแข็งต๋ากู่ - อุทยานซุนผิง
  59_CTU001 : เฉินตู - เม่าเสี้ยน - ธารน้ำแข็งต๋ากู่ - อุทยานซุนผิง
  ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน / ปีใหม่ 2559  
  เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางโดยเครื่องบิน  
   
     
รายละเอียด จองทัวร์ 33,900 บาท  
 
Share |
   
 1  2  3  4  5  6  7  8 
ถัดไป
 
 
 
   
 
 
 
   
 
  133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2625 1555
โทรสาร   : 0 2246 5658 , 0 2248 8420
อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th
เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th
(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

 
 
ผังเว็บไซต์ l เงื่อนไข และข้อตกลง l ติดต่อเรา © 2011 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.
  รายการทัวร์ในประเทศ      
  ภาคเหนือ : ทัวร์เชียงรายทัวร์เชียงใหม่ทัวร์พะเยาทัวร์ลำปางทัวร์ลำพูนทัวร์แพร่ทัวร์อุตรดิตถ์ทัวร์สุโขทัยทัวร์พิษณุโลกทัวร์กำแพงเพชรทัวร์ตากทัวร์พิจิตรทัวร์นครสวรรค์ทัวร์เพชรบูรณ์ทัวร์อุทัยธานีทัวร์น่านทัวร์แม่ฮ่องสอน  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ทัวร์นครราชสีมาทัวร์ร้อยเอ็ดทัวร์ขอนแก่นทัวร์ชัยภูมิทัวร์มหาสารคามทัวร์กาฬสินธุ์ทัวร์นครพนมทัวร์อุดรธานีทัวร์หนองบัวลำภูทัวร์สกลนครทัวร์เลยทัวร์บุรีรัมย์ทัวร์สุรินทร์ทัวร์ศรีสะเกษทัวร์ยโสธรทัวร์อุบลราชธานีทัวร์อำนาจเจริญทัวร์หนองคายทัวร์มุกดาหารทัวร์สระแก้ว  
  ภาคกลาง : ทัวร์กรุงเทพฯทัวร์นนทบุรีทัวร์ปทุมธานีทัวร์สมุทรปราการทัวร์สมุทรสาครทัวร์อยุธยาทัวร์นครนายกทัวร์ฉะเชิงเทราทัวร์ปราจีนบุรีทัวร์พระนครศรีอยุธยาทัวร์สระบุรีทัวร์ลพบุรีทัวร์สิงห์บุรีทัวร์ชัยนาททัวร์อ่างทองทัวร์สมุทรสงครามทัวร์นครปฐมทัวร์สุพรรณบุรีทัวร์กาญจนบุรีทัวร์ราชบุรีทัวร์เพชรบุรีทัวร์ประจวบคีรีขันธ์  
  ภาคใต้ : ทัวร์ชุมพรทัวร์ตรังทัวร์นครศรีธรรมราชทัวร์สุราษฎร์ธานีทัวร์สงขลาทัวร์ระนองทัวร์ภูเก็ตทัวร์กระบี่ทัวร์พังงาทัวร์สตูลทัวร์พัทลุงทัวร์ยะลาทัวร์ปัตตานีทัวร์นราธิวาส  
  ภาคตะวันออก : ทัวร์ชลบุรีทัวร์ระยองทัวร์จันทบุรีทัวร์ตราด  
 
  รายการทัวร์ต่างประเทศ      
  เอเชีย : ทัวร์จีนทัวร์ฮ่องกงทัวร์เกาหลีทัวร์มาเลเซียทัวร์สิงคโปร์ทัวร์อินเดียทัวร์จอร์แดนทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทัวร์มาเก๊าทัวร์อินโดนีเซียทัวร์บรูไนทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์ศรีลังกาทัวร์ฟิลิปปินส์ทัวร์มัลดีฟส์ทัวร์ไต้หวัน  
  อเมริกา : ทัวร์สหรัฐอเมริกาทัวร์แคนาดาทัวร์ฮาวาย  
  ออสเตรเลีย : ทัวร์ออสเตรเลียทัวร์นิวซีแลนด์  
  แอฟริกา : ทัวร์แอฟริกาใต้ทัวร์อียิปต์ทัวร์เคนย่า  
  ยุโรป : ทัวร์อังกฤษทัวร์อิตาลีทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์เยอรมันทัวร์สวิสเซอร๋แลนด์ทัวร์ออสเตรียทัวร์เนเธอร์แลนด์ทัวร์สเปนทัวร์โปรตุเกสทัวร์สาธารณรัฐเชคทัวร์ฮังการีทัวร์รัสเซียทัวร์เดนมาร์กทัวร์ฟินแลนด์ทัวร์นอร์เวย์ทัวร์ตุรกีทัวร์สาธารณรัฐสโลวักทัวร์เบลเยี่ยมทัวร์เวลส์ทัวร์สก็อตแลนด์ทัวร์โครเอเชีย-สโลเวเนีย-มอนเตเนโกรทัวร์บอสเนีย-เชอร์เบียทัวร์เมดิเตอร์เลเนียน ครุย์ทัวร์โมร็อกโก  
  ประเทศเพื่อนบ้าน : ทัวร์เวียดนามทัวร์กัมพูชาทัวร์ลาวทัวร์พม่า